Kompleks magazynowy w Radziejowicach spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ze względu na charakter obsługiwanych towarów, magazyny są co roku modernizowane pod względem zabezpieczeń technicznych i systemowych, a pracujący personel przechodzi kilka razy w roku szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Dzięki przykładaniu tak dużej wagi do zabezpieczeń, od początku działalności firmy, żaden pracownik lub osoba postronna nie uległy wypadkowi. Skażeniu nie uległo również środowisko naturalne.

MAGAZYN ZABEZPIECZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI NFPA
(National Fire Protection Association)

Na bezpieczne ich składowanie pozwalają nowoczesne rozwiązania technologiczne, z których skorzystano przy budowie magazynu m.in.:

 • wydzielone strefy składowania materiałów niebezpiecznych różnych klas niebezpieczeństwa
 • wydzielony pożarowo magazyn na artykuły palne, zabezpieczony w oparciu o wytyczne NFPA430
 • wydzielony pożarowo magazyn na nadtlenki organiczne zabezpieczony zgodnie z wytycznymi NFPA 432
 • wydzielony pożarowo magazyn na artykuły utleniające zabezpieczony zgodnie z wytycznymi NFPA 430
 • antyelektrostatyczna, niepyląca szczelna chemoodporna posadzka
 • systemy specjalistycznej wentylacji anty wybuchowej
 • pokrycie każdego miejsca paletowego tryskaczem z czynnikiem pianowym
 • system zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska, wyłapujący i odprowadzający wody po pożarowe wraz z chemoodpornymi zbiornikami
 • bezpośrednia transmisja sygnału pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej
 • system odpływowy podłóg z wbudowanymi chemoodpornymi zbiornikami
 • monitoring temperatury i wilgotności składowania
 • detektory gazu

Dodatkowo magazyn posiada:

 • ochronę fizyczną, monitoring osób i pojazdów
 • system Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy
 • zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa
 • wyposażenie techniczne np. maski gazowe, odzież chemoodporna, aparaty powietrzne butlowe

Kompleks magazynowy EKONIP sklasyfikowany jest jako ZAKŁAD DUŻEGO RYZYKA (ZDR) Wystąpienia Poważnej Awarii. Nasi Klienci otrzymują możliwość przechowywania swoich produktów w obiekcie o najwyższym stopniu zabezpieczeń i jakości świadczonych usług.

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.