Radziejowice, dn.16.07.2020

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi w lokalnej przestrzeni publicznej pytaniami dotyczącymi wydarzeń zaistniałych w ostatnich dniach na terenie zakładu firmy Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach, pragniemy przekazać informacje na ich temat.

W trakcie realizowanych na terenie zakładu od wielu lat operacji logistycznych w dniach 1 i 14 lipca br. miały miejsce incydentalne zdarzenia, w trakcie których stwierdzono niewielkie maksymalnie do 10 litrów wycieki produktów podlegających przepisom ADR. Obydwa zdarzenia nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia pracowników, a tym samym okolicznych mieszkańców oraz środowiska.

Zgodnie z opracowanymi dla zakładu Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach dokumentami, zatwierdzonymi przez właściwe organy oraz opracowanym i wdrożonym w zakładzie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem upoważnieni pracownicy zakładu posiadający wieloletnie doświadczenie, specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje zabezpieczyli miejsca zdarzeń. Podjęte zostały typowe działania dla takich zdarzeń, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz procedurami wdrożonymi w Spółce.

Zgodnie z obowiązującym systemem i schematem zarządzania o zdarzeniach zostały powiadomione odpowiednie organy. Przybyłe na teren zakładu jednostki Państwowej Straży Pożarnej dokonały oględzin i weryfikacji miejsc zdarzeń, podjętych działań i oceny skutków. Ze względu na miejscowy i lokalny charakter zdarzeń brak zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska zakład po wznowieniu działalności funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

W celu maksymalnej minimalizacji możliwości wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości Zarząd Ekonip Sp. z o.o. podjął decyzję o przeprowadzeniu analizy tych zdarzeń, opracowania i wdrożenia dodatkowych poza dotychczas obowiązującymi zasad bezpieczeństwa.

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.