POLITYKA ZSZ  

Świadczymy usługi związane z magazynowaniem, obsługą i transportowaniem materiałów chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Kompleks magazynowy EKONIP sklasyfikowany jest jako zakład dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii. Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych w obsłudze chemii magazynów w Europie. Na 9 głównych klas zagrożeń możemy podjąć się pracy z aż 7 z nich, bez ograniczeń. Dzięki ciągłemu doskonaleniu naszej działalności oraz bezustannym inwestycjom w zakresie rozwoju infrastruktury oraz unowocześniania technicznych rozwiązań odnotowujemy bardzo dynamiczny rozwój, co ma pozytywne odzwierciedlenie w badaniu satysfakcji naszych Klientów oraz pozyskiwaniu nowych.

Ponad 20 letnie doświadczenie, znakomity zespół wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników oraz współpracowników pozwalają na realizację nawet najbardziej nietypowych zamówień Klientów, w sposób zapewniający im najwyższą jakość wyrobów i realizowanych usług. Wszystkie działania realizujemy zawsze z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i należytego zaangażowania.

Z ustalonej przez nas strategii wynikają cele i zadania dla wszystkich pracowników Firmy. Cele strategiczne, które są ich podstawą, związane są przede wszystkim z ciągłym podnoszeniem satysfakcji naszych Klientów, budową wizerunku godnego zaufania i rzetelnego partnera. Są nimi:

  • podnoszenie standardów obsługi Klientów w celu spełnienia stale rosnących oczekiwań zarówno obecnych, jak i przyszłych Klientów,
  • doskonalenie i optymalizacja realizowanych procesów oraz współpracy z naszymi partnerami handlowymi i dostawcami w celu zapewnienia Klientowi wyrobów spełniających jego wymagania zawsze w terminie z nim ustalonym,
  • podnoszenie bezpieczeństwa działań operacyjnych,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i ograniczanie negatywnych wpływów na środowisko poprzez segregację i zmniejszenie ilości odpadów, zabezpieczanie się i skuteczne reagowanie w sytuacjach awarii i zagrożeń,
  • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług,
  • spełnianie wymagań aktualnych przepisów prawa i norm,
  • stałe doskonalenie funkcjonowania ZSZ, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania, a tym samym usprawnianie procesów i rozwój firmy,

Dla firmy najważniejszymi zagadnieniami w zakresie bezpieczeństwa jest ochrona ludzi, zabezpieczenie wartościowych i niebezpiecznych materiałów przed utratą, celowym zniszczeniem lub kradzieżą, również wtedy gdy znajdują się one pod opieką dostawcy usług logistycznych. W związku z powyższymi deklaracjami na terenie całej firmy obowiązuję zakaz spożywania w pracy i bycia pod wpływem zakazanych leków, alkoholu i narkotyków.

W imieniu całej Spółki deklaruję ciągłe zaangażowanie w bezpieczeństwo wszystkich działań operacyjnych, zdrowie pracowników, ochronę środowiska, a także jakość działań operacyjnych i spełnienie wymagań Klienta (w tym wymagań odnośnie Bezpieczeństwa Technologii Informatycznych). Jednocześnie gwarantuję czynny udział w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2015, SQAS oraz przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji celów oraz przyjętej Polityki ZSZ.

Prezes Zarządu

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.