POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Priorytetem działalności Firmy jest świadczenie usług związanych z magazynowaniem, obsługą i transportem materiałów chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Aby podnieść poziom świadczonych usług wdrożyliśmy niniejszą Politykę antykorupcyjną. Naszym głównym założeniem jest zapewnienie powyższych usług w najwyższej jakości przy dbałości o szybkie reagowanie na potrzeby Klientów oraz przy realizacji założeń pro antykorupcyjnych.

W ramach przyjętej przez nas Polityki Zarzadzania Antykorupcyjnego deklarujemy:

  • realizację usług, które spełniają potrzeby i oczekiwania naszych Klientów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej etyki biznesu, zwłaszcza w zakresie niedozwolonych w naszej Firmie nadużyć i zachowań korupcyjnych, w tym zakazu spożywania w pracy i bycia pod wpływem alkoholu i narkotyków,
  • przestrzeganie obowiązków wynikających z wymagań mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani,
  • przestrzeganie wszystkich regulacji Zarządzania Antykorupcyjnego, w celu zapewnienia jego odpowiedniej skuteczności,
  • ciągłe doskonalenie funkcjonującego Zarzadzania Antykorupcyjnego w celu zapewnienia jego stałej przydatności i adekwatności,
  • wdrożenie i utrzymywanie środków proceduralnych zapewniających odpowiednią reakcję w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń,
  • zapewnienie warunków umożliwiających pracownikom i stronom zainteresowanym zgłaszanie niezgodności i zastrzeżeń do skuteczności systemu, w tym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom bez obaw o konsekwencje związane z przekazaniem tego typu informacji,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, uwzględnianie ich roli, a także zaangażowanie ich, do działań na rzecz poprawy skuteczność bezpieczeństwa antykorupcyjnego,
  • stosowanie rozwiązań organizacyjnych nakierowanych na przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, umożliwiających ich wykrywanie, zgłaszanie oraz eliminowanie,
  • ochronę ludzi, zabezpieczenie wartościowych i niebezpiecznych materiałów przed utratą, celowym zniszczeniem lub kradzieżą, wtedy gdy znajdują się one pod naszą opieką

Wszyscy Pracownicy Firmy z należytą starannością wykonują powierzone im obowiązki poprzez dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klienta. Dokładamy wszelkich starań aby wytwarzane przez nas świadczenia spełniały oczekiwania Klientów, a Firma była zauważana jako kompetentny zespól ekspertów dbający o jakość świadczonych usług przy zapewnieniu zasad kodeksu etycznego, zwłaszcza działań związanych z zakazem nadużyć i działań korupcyjnych.

W imieniu wszystkich pracowników zobowiązujemy się, do zaangażowania nad utrzymaniem skuteczności i zgodności Zarządzania Antykorupcyjnego oraz dołożenia wszelkich starań aby System Zarządzania był realizowany, akceptowany i rozumiany przez Pracowników naszej Firmy.

Prezes Zarządu

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź interesuje Cię współpraca z nami, skontaktuj się telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.